Rechtsgebieden

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten ben ik geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden: burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Op alle werkzaamheden die ik voor u verricht, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.