Welkom bij advocatenkantoor

Mr. W.A. Verbeek

Welkom op de website van Nout Verbeek. Ik ben als advocaat werkzaam op het gebied van het civiele recht en het bestuursrecht. In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten ben ik geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden: burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht.

De genoemde rechtsgebieden bestrijk ik niet in hun volle omvang. Daarvoor zijn ze te veelomvattend. Uw hulpvraag en de omvang van mijn kennis begrenzen mijn werkterrein. Alvorens een opdracht te aanvaarden, bespreek ik daarom, doorgaans telefonisch, met u waarvoor u precies mijn bijstand inroept. Voor dit gesprek zijn geen kosten verschuldigd.

Omdat ik de praktijk alleen en zonder personeel beoefen, heb ik een waarneemovereenkomst gesloten met mijn collega J. Veltman. In geval van plotselinge ziekte, vermissing of overlijden van mij zal hij zorgen voor waarneming van mijn praktijk en al datgene doen wat nodig is en ik niet zelf kan doen. 

 
30-10-2022

Voor de wet

Het verhaal van Franz Kafka dat als productie 20 is overgelegd aan de rechtbank.

Lees meer

26-10-2022

De Wet geurhinder en veehouderij

Crowdfundingsactie in vervolg op het Geurvonnis van de rechtbank Den Haag.

Lees meer